UKA NEDİR

Ulusal Kırsal Ağ (UKA)

Kırsal kalkınma toplumun tüm kesimlerinin dengeli ve sürdürülebilir gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Toplumsal hedeflere ancak birlikte ve organize bir şekilde harekete geçilmesiyle ulaşılır. Kalkınmanın anahtarı kırsal alanı birlikte yapılandırmak ve yerel kültürel değerlerin bütünlüğünü korumaktır. Ulusal Kırsal Ağ, bir yandan kırsal kalkınma politikalarının etkin uygulanmasını sağlamak, diğer yandan kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı hedeflemektedir. Genel anlayışı birliktelik, güven ve işbirliği ile tecrübelerin paylaşılmasıdır.

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı

Avrupa Kırsal Ağı 2008 yılında Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. Avrupa Kırsal Ağı; Avrupa Kırsal Ağ Komitesi ve Yönlendirme Kurulu tarafından yönetilmektedir. Bu Komite ve Kurul kırsal kalkınmada rol oynayan paydaşlar arasında işbirliğinin arttırılmasında ve paydaşlara yol gösterme ve rehberlik etme de destek olmaktadır.

ULUSAL KIRSAL AĞA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR?

Kırsal kalkınma programlarının daha etkin uygulanmasını sağlamak ve kolaylaştırmak,
• Kırsal kalkınma faaliyetleri arasında ihtiyaç duyulan işbirliği ve koordinasyon süreçlerinin güçlendirilmesini sağlamak,
• Kırsal kalkınma politikası ve finansman imkanları konusunda daha geniş bir kamuoyunu ve potansiyel faydalanıcıları bilgilendirmek,
• İlgili kurumlar, ekonomik ve sosyal paydaşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, birlikte öğrenmeyi kolaylaştırmak ve ilişkileri güçlendirmek,
• Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine paydaşların katılımını artırmak,
• Kırsal kalkınmanın merkezi ve yerel düzeyde yönetişim temelinde uygulanması,
• Yerel önceliklerle ulusal önceliklerin uyumlaştırılması,
• Yerel Kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi için kırsal alana hizmet götüren farklı kurumlar arasında (kamu, özel sektör, STK’ların) işbirliği ve ortaklığına dayanan kırsal kalkınma girişimlerinin harekete geçirilmesi ve koordinasyonun sağlanması.