Kırsal Kalkınma Mevzuatı Kırsal Kalkınma politikası ve AB arasında Kırsal Kalkınma Programlarının tanımı ve uygulanması bir dizi yasal eylemle düzenlenir.
LEADER İŞBİRLİĞİ : kırsal alanların ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan etkili bir mekanizma olduğunu göstermektedir.
WEB SİTESİ HAKKINDA : Site Kullanımı Hakkında yardımcı Genel bilgiler İçerir.

Türkiye Ulusal Kırsal Ağ

Politika, program, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için bir platform olarak çalışmaktadır.

Belgeler & Araçlar


Dökümanlar

Farklı formatlarda hazırlanmış tüm belgeler.


Meteryal Havuzu

Portalda yer alan tüm (Video,Belge,fotoğraf) Dökümanlara ulaşabilirsiniz


E-Yayınlar

E-Kitap , E-Bülten


Galeri

Fotoğraf Galerisi

İçeriklerden bazıları

MAREM Hasan ASLANCAN
MAREM Hasan ASLANCAN 11/4/2020 2:21:48 PM
16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 1/8/2021 2:11:53 PM
UKA Lansman Toplantısı
UKA Lansman Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM
IPARD II Programı İzleme Komitesinin 10 uncu Resmi Toplantısı 11/21/2020 3:39:56 AM
UKA Mardin Toplantısı
UKA Mardin Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM
IPARD II Programı İzleme Komitesinin 10 uncu Resmi Toplantısı 11/21/2020 3:39:36 AM
Katılımcı Soruları
Lansman Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM
Leader Lansman Toplantısı
Leader Lansman Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM
UKA Urfa Toplantısı
UKA Urfa Toplantısı
FAO-TRGM işbirliği kuyucak köyü lavanta distilasyon ünitesi
FAO-TRGM işbirliği kuyucak köyü lavanta distilasyon ünitesi 11/4/2020 2:19:50 PM
Toplantı Davetiyesi 12/4/2020 3:40:59 PM
Lansman Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM
Genç İşadamları Derneği Başkanı Barış GÜMÜŞ
Genç İşadamları Derneği Başkanı Barış GÜMÜŞ 11/4/2020 2:18:11 PM
“16 IPARD İlinde Sektörel Bazlı Tanıtım Toplantıları” projesi kapsamında gerçekleştiren IPARD tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının açılış toplantısı, 21 Aralık 2020 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Osman YILDIZ’ın Başkanlığında, çevrimiçi toplantı platformu kullanılarak, Ordu ve Giresun ilinden paydaşların katılım ile gerçekleştirilmiştir.
IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ 2/26/2021 12:00:00 AM
Lansman Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM
‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ 2/23/2021 3:00:00 AM
UKA Lansman Toplantısı
UKA Lansman Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM
UKA Urfa Toplantısı
UKA Urfa Toplantısı
Kuyucak Lavanta Kokulu Kadın kooperatif Başkanı Rabia AYDEMİR
Kuyucak Lavanta Kokulu Kadın kooperatif Başkanı Rabia AYDEMİR 11/4/2020 2:19:23 PM
16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 1/8/2021 2:11:53 PM
16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 1/8/2021 2:11:53 PM
UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.
UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti. 2/26/2021 12:00:00 AM
UKA Mardin Toplantısı
UKA Mardin Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM

UKA Nedir ?

KKırsal kalkınma toplumun tüm kesimlerinin dengeli ve sürdürülebilir gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Toplumsal hedeflere ancak birlikte ve organize bir şekilde harekete geçilmesiyle ulaşılır. Kalkınmanın anahtarı kırsal alanı birlikte yapılandırmak ve yerel kültürel değerlerin bütünlüğünü korumaktır. Ulusal kırsal ağ, bir yandan kırsal kalkınma politikalarının etkin uygulanmasını sağlamak, diğer yandan kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı hedeflemektedir. Genel anlayışı birliktelik, güven ve işbirliği ile tecrübelerin paylaşılmasıdır.


Hizmetler

YEG Veritabanı

YEG işbirliği

YEG'lerin iletişim kurması ve birbirleriyle işbirliği yapmasına olanak tanır.

Proje & Uygulamalar

Örnek Uygulamalar

Ulusal Kırsal Ağ Kapsamında yürütülen Projeler, Yerel Eylem Grupları Tarafından yürütülen Projeleri Kapsar

Uzman Veritabanı

Uzman ve Danışmanlar

Kırsal Alan Faaliyetlerinde bulunan, Bilgi ve Deneyime sahip Danışman ve Alanında Uzman kişi kayıtlarını içerir.

Tematik Gruplar

Tematik Konular

Seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi, tematik yayınları ve diğer bilgi materyalleri içerir.

UKAFEST Başarı Hikayeleri- Röportajlar

UKAFEST videoları

Ulusal Kırsal Ağ Portalına İlgi Paydaş gruplarının katılımı ,Üyelik Başvurusu

Çıkar gruplarının kırsal kalkınma politikası bağlamında yer alması, bireylerin, politika yapıcılardan proje yararlanıcılarına kadar, döngünün her aşamasında katılımını Hedeflenmektedir.
Bu geniş paydaş yelpazesi üç geniş kategoriye ayrılabilir:
Politika planlayıcıları: politika yapıcılar; Ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin ve Avrupa kurumlarının kamu yöneticileri; LEADER yerel eylem grupları.
İlgi gruplarını temsil eden organlar:doğrudan yetiştirici dernekleri, toprak sahipleri, orman yöneticileri, kırsal işletmeler, tarım-gıda tedarik zincirinin paydaşları, çevreciler, araştırmacılar, topluluklar dezavantajlı gruplar.
Saha aktörleri:IPARD programı tarafından finanse edilen projelerde potansiyel ve gerçek yararlanıcılar ve katılımcılar, çiftçiler ve Birlikler
BAŞVURU YAP

Türkiye'de Kırsal Kalkınma

IPARD Destekleri

IPARD Destekleri

YEG'lerin iletişim kurması ve birbirleriyle işbirliği yapmasına olanak tanır.

KKYDP Destekleri

KKYDP Destekleri

Ulusal Kırsal Ağ Kapsamında yürütülen Projeler, Yerel Eylem Grupları Tarafından yürütülen Projeleri Kapsar

Diğer Destekler

Diğer Destekler

Kırsal Alan Faaliyetlerinde bulunan, Bilgi ve Deneyime sahip Danışman ve Alanında Uzman kişi kayıtlarını içerir.